V9Bet | Trang Cá Cược Trực Tuyến Hợp Pháp Uy Tín Nhất Việt Nam/title> <meta name="description" content="Xem trực tiếp miễn phí các môn thể thao quốc tế và trong nước, tương tác trực tiếp trên các bàn casino và thử vận may với các máy đánh bạc trong môi trường cá cược an toàn. Những ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng đăng ký lần đầu đang chờ đón bạn!" /><meta name="keywords" content="V9Bet, Thể Thao, Casino Trực Tuyến, Xổ Số, Quay Số và Games, Khuyến mãi, V9Bet VIP, Thể Thao Ảo, Cược Thể Thao hàng đầu, Cược Trong Trận, Đánh Bài Trực Tuyến" /><meta property="og:title" content="V9Bet | Trang Cá Cược Trực Tuyến Hợp Pháp Uy Tín Nhất Việt Nam" /><meta property="og:description" content="Xem trực tiếp miễn phí các môn thể thao quốc tế và trong nước, tương tác trực tiếp trên các bàn casino và thử vận may với các máy đánh bạc trong môi trường cá cược an toàn. Những ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng đăng ký lần đầu đang chờ đón bạn!" /><meta property="og:type" content="website" /><meta property="og:url" content="/vi-vn" /><meta property="og:site_name" content="V9Bet | Trang Cá Cược Trực Tuyến Hợp Pháp Uy Tín Nhất Việt Nam" /><meta property="og:image" content="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/design1/themes/1/images/og-img.png?v=201904041141" /><meta property="og:image:type" content="image/png" /><meta property="og:image:width" content="315" /><meta property="og:image:height" content="315" /><meta property="og:locale" content="vi_VN" /><meta property="og:locale:alternate" content="en_GB" /><meta property="og:locale:alternate" content="km-KH" /><meta property="og:locale:alternate" content="th_TH" /><meta property="og:locale:alternate" content="id-ID" /><meta name="google-site-verification" content="XZNtGoO3tax_Lcy5Uq9p2i8lqQnlF-WKt8OoefFO-Ao" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/vi-vn" hreflang="vi" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/en-gb" hreflang="en" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/th-th" hreflang="th" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/en-gb" hreflang="x-default" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/vi-vn" rel="canonical" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/v9webteam.css?v=202008241131" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/v9webteam-banner.css?v=202010191151" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/icomoon_style.css?v=2022011001" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2022/desktop-footer.css?v=1" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2023/desktop-content.css?v=22" rel="stylesheet" type="text/css" /><!-- Facebook Pixel Code --><script> !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '698570840629705'); fbq('init', '1146868522175636'); fbq('track', 'PageView'); </script><noscript><img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=698570840629705&ev=PageView&noscript=1" /></noscript><noscript><img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1146868522175636&ev=PageView&noscript=1" /></noscript><!-- End Facebook Pixel Code --> <script type="text/javascript"> var domain = "http://www.v9bet666.com"; String.prototype.format = function () { a = this; for (k in arguments) { a = a.replace("{" + k + "}", arguments[k]) } return a } const meta = document.getElementsByTagName("meta"); if (meta.length > 0) { for (let i = 0; i < meta.length; i++) { var $meta = meta[i]; var $property = $meta.getAttribute("property"); if ($property == "og:url") { $meta.setAttribute("content", $meta.getAttribute("content").format(domain)); } if ($property == "og:title") { document.title = $meta.getAttribute("content"); } } } const link = document.getElementsByTagName("link"); if (link.length > 0) { for (let i = 0; i < link.length; i++) { var $link = link[i]; var $rel = $link.getAttribute("rel"); if ($rel == "alternate") { if (domain.indexOf("v9betmkt") == -1) { $link.setAttribute("href", $link.getAttribute("href").format(domain)); } else{ $link.setAttribute("href", $link.getAttribute("href").format(domain.replace("http","https"))); } } } } </script> <script type="text/javascript"> var vsNo = "2023100201"; var gv = { lang:"vi-vn" }; var uv = {"IA":false,"rl":null,"st":0,"t":"2023,10-1,03,10,03,42","tz":"GMT +07:00"}; uv.t = eval("new Date(" + uv.t + ")"); uv.gap = new Date() - uv.t; var CurrentTZ = 420; var ThemeType = "v2"; var countryCodeIndoMarket = "US"; var cultureNameCodeIndoMarket ="vi-vn"; var currencyCodeIndoMarket = ""; var countryCodeCambodiaMarket = "US"; var cultureNameCodeCambodiaMarket ="vi-vn"; var currencyCodeCambodiaMarket = ""; currencyCodeIndoMarket = ""; currencyCodeCambodiaMarket = ""; var idv = { countryCode: "US" , cultureName: gv.lang , currencyCode: "" , activeClass: "isRestricted" }; </script> </head> <body class="v9bet vi-vn home index b-login"> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript> <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MTDG9GR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> </noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <header> <script type="text/javascript"> var ambassador_prestart = -39107023; var ambassador_start = -38675023; var ambassador_isON = true; function ambassadorCheck() { if (ambassador_isON) { if (ambassador_start < 1) { //show banner & hide header if (document.getElementById("ambassador-countdown")) { document.getElementById("ambassador-countdown").style.display = "none"; } //if (document.getElementById("ambassador-banner")) { // document.getElementById("ambassador-banner").style.display = ""; //} } else if (ambassador_prestart < 1) { //show header if (document.getElementById("ambassador-countdown")) { document.getElementById("ambassador-countdown").style.display = ""; } } } } ambassadorCheck(); function updateinterval() { if (ambassador_prestart > 1) { ambassador_prestart = ambassador_prestart - 1; } if (ambassador_start > 1) { ambassador_start = ambassador_start - 1; } ambassadorCheck(); if (ambassador_start < 1 && ambassador_prestart < 1) { clearInterval(amb_interval); } } var amb_interval = setInterval(updateinterval, 1000); </script> <header> <div class="header-c"> <div class="top-header"> <div class="container-fluid theme2" id="tpl-top_header"> <div class="navbar navbar-inverse"> <div class="navbar-header"> <a class="navbar-brand" href="/vi-vn" title="V9BET"> <img class="img-responsive" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/v9-logo.png?v=2023100201" alt="V9" /> </a> <button class="navbar-toggle collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#headerTop" aria-controls="headerTop" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <i class="fa"></i> </button> </div> <div id="headerTop"> <nav> <ul id="site-tools-top" class="pull-right"> <li> <time> <a href="/vi-vn/Profile#AccountDetail"> <ul class="date-time"> <li id="time"></li> <li id="timezone"></li> </ul> </a> </time> </li> <li> <div class="dropdown site-notifications"> <button type="button" class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" id="site-notifications" data-toggle="modal" data-target="#v9-h-modal-notifications"> <i class="fa v9-alert"></i> (<span id="total-notif"></span>) </button> <div id="v9-h-modal-notifications" class="modal fade content" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="site-notifications"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/close-modal.png?v=2023100201"> </button> <div class="modal-header"> <ul class="nav nav-tabs row no-gutters" role="tablist"> <li id="V9Notif" role="presentation" class="col-md-6 active"><a href="#site-notif" aria-controls="site-notif" role="tab" data-toggle="tab"><span class="">THÔNG BÁO</span></a></li> <li id="SbkNotif" role="presentation" class="col-md-6"><a href="#site-notif-sbk" aria-controls="site-notif-sbk" role="tab" data-toggle="tab"><span class="">THỂ THAO</span></a></li> </ul> </div> <div class="modal-body"> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="content tab-pane active" id="site-notif"> <ul id="ul-notification" class="notifications-wrap" total-notif="0"> </ul> <input type="hidden" id="TextClubV9" value="Casino Trực Tuyến XJ (Tên Cũ Club V9)" /> </div> <div role="tabpanel" class="content tab-pane" id="site-notif-sbk"> <ul id="ul-notification-sbk" class="notifications-wrap" total-notif="0" announcementurl="https://sb-asia-v9b.prdasbbv9a1.com"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li> <a href="/vi-vn/CorporateAffairs/InfoCenter?page=Faqs" style="color: #fec200; text-transform: uppercase">Giải Đáp</a> </li> <li> <i class="theme2 icn-v9 sprite flag-vi-vn"></i> <div class="dropdown"> <button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" id="site-language" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true"> <span id="lbLanguageName">Tiếng Việt</span> <i class="fa"></i> </button> <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="site-language"> <li><a href="/en-gb/"><i class="icn-v9 sprite flag-en-gb"></i>English</a></li> <li><a href="/th-th/"><i class="icn-v9 sprite flag-th-th"></i>ประเทศไทย</a></li> </ul> </div> </li> </ul> </nav> <input id="InvalidPassword" type="hidden" value="Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ" /> <a id="btn-changepassword" href="/vi-vn/ForgotPassword/Reset?fromBO=True" class="hidden" data-v9dialog="Khôi Phục Mật Khẩu|600|382">Khôi Phục Mật Khẩu</a> <a href="/vi-vn/MemberAnnouncement/ImportantAnnouncement" id="dialog-memberAnnouncement" class="hidden" data-dialog="Thông Báo Quan Trọng|970|370" data-dialog-livechat-enable="false">Thông Báo Quan Trọng</a> <div id="BeforeLogin" class="user-tools row no-gutters"> <div class="col-md-7 col-md-offset-5 col-lg-7 col-lg-offset-5 col-xl-7 col-xl-offset-5"> <form id="loginFormByLoginNameOrEmail" class="frm-login row no-gutters" action="/vi-vn/publicservice/LoginByLoginNameOrEmailWithoutCaptcha" method="post" > <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 col-lg-offset-2 col-md-offset-2 col-xl-offset-2" data-col="1"> <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 pad-2"> <a href="/vi-vn/Vip" style="display:flex;height:25px;align-items:center;justify-content:center;"> <img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/header/vip.png?v=2023100201" style="/*width:100%;display:block;*/"/> </a> </div> <div class="col-md-5 col-lg-5 col-xl-5 pad-2"> <div class="form-group has-feedback"> <input name="UserIdentifier" type="text" class="form-control" id="inputUserIdentifier" placeholder="Tên Đăng Nhập/ Email"> </div> </div> <div class="col-md-5 col-lg-5 col-xl-5 pad-2"> <div class="form-group has-feedback"> <div class="input-group"> <input name="Password" type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Mật khẩu"> <a class="input-group-addon" title="Quên mật khẩu" href="/vi-vn/forgotpassword"><div class="addon-helper"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/icon-ui-question.svg?v=2023100201"/></div></a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 pad-2" data-col="1"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 no-padding"> <button id="btn-login-nocaptcha" type="submit" class="btn btn-sm btn-primary login">Đăng nhập</button> </div> </div> <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 pad-2" data-col="restricted"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 no-padding"> <a id="btn-reg" class="btn btn-sm yellow btn-block d-b-l pull-right" href="/vi-vn/registration">Đăng ký</a> </div> </div> <input type="hidden" id="blackbox" name="blackbox" /> <span id="invalidLoginNoCaptcha" class="help-block hidden">Tên đăng nhập và email không trùng khớp</span> </form> </div> </div> <div id="BeforeLoginWithCaptcha" class="user-tools row no-gutters hidden"> <div class="col-md-7 col-md-offset-5 col-lg-6 col-lg-offset-6 col-xl-6 col-xl-offset-6"> <form id="loginFormV9" class="frm-login row no-gutters" action="/vi-vn/publicservice/LoginByLoginNameOrEmail" method="post"> <div class="col-md-3 col-lg-4 col-xl-4"> <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 pad-2"> <div class="form-group has-feedback"> <input name="UserIdentifier" type="text" class="form-control" id="inputUserIdentifier" placeholder="Tên Đăng Nhập/ Email"> </div> </div> <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 pad-2"> <div class="form-group has-feedback"> <div class="input-group"> <input name="Password" type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Mật khẩu"> <a class="input-group-addon" title="Quên mật khẩu" href="/vi-vn/forgotpassword"><div class="addon-helper"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/icon-ui-question.svg?v=2023100201"/></div></a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-lg-4 col-xl-4"> <div class="captcha-image col-md-6 col-lg-6 col-xl-6"> <img id="captcha" src="/vi-vn/publicservice/getlogincaptcha" class="captcha-img" title="Mã xác nhận" alt="Mã xác nhận" /> </div> <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 pad-2"> <input name="Captcha" type="text" class="form-control" id="inputCaptcha" placeholder="Captcha"> </div> </div> <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 pad-2"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 no-padding"> <button id="btn-login-V9" type="submit" class="btn btn-sm btn-primary login">Đăng nhập</button> </div> </div> <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 pad-2"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 no-padding"> <a id="btn-reg" class="btn btn-sm yellow btn-block d-b-l pull-right" href="/vi-vn/registration">Đăng ký</a> </div> </div> <input type="hidden" id="blackboxCaptcha" name="blackbox" /> <span id="invalidLogin" class="help-block hidden">Tên đăng nhập và email không trùng khớp</span> </form> </div> </div> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/common/facebookconnect.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script language="JavaScript"> var timeoutId; function loadJavaScript() { var scriptURL ="https://kd8.docbv9a4.com/GZSeven.js?v=2023100201_20231002230342"; var script = document.createElement("script"); script.setAttribute("type", "text/javascript"); script.setAttribute("language", "text/JavaScript"); script.setAttribute("id", "GZSevenScript"); script.setAttribute("src", scriptURL); script.addEventListener("load", function () { console.log("script loaded"); if (document.getElementById('GZSevenScript')) { timeoutId = setInterval(send_bb, 200); setTimeout(function () { clearTimeout(timeoutId); }, 2000); } }); document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); } loadJavaScript(); function send_bb() { var bbData = GZGetBlackbox(); if (bbData != null && bbData.blackbox) { if (document.getElementById('gzBlackBox')) { document.getElementById('gzBlackBox').value = bbData.blackbox; } if (document.getElementById('blackbox')) { document.getElementById('blackbox').value = bbData.blackbox; } if (document.getElementById('BlackboxR')) { document.getElementById('BlackboxR').value = bbData.blackbox; } if (bbData.finished) { clearTimeout(timeoutId); } } } </script> <input type="hidden" name="gzBlackBox" id="gzBlackBox" /> <div id="AfterLogin" class="user-tools logged-in row no-gutters"> <div class="col-md-10 col-md-offset-2 col-lg-10 col-lg-offset-2 col-xl-10 col-xl-offset-2 clearfix"> <div class="row account-tools pull-right"> <div class="btn-group user-info-balance"> <a id="h-vip-gem" class="gem-container" href="/vi-vn/profile#VIPLevel"> <div id="lb-levelimg" class="gem-img"></div> <div class="progress-circle"> <div class="left-half-clipper"> <div class="first50-bar"></div> <div class="value-bar"></div> </div> </div> </a> <div class="info-balance-wrap clearfix"> <a id="lb-membername" class="user-name" href="/vi-vn/profile#AccountDetail"></a> <button class="fa toggle-balance" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#balance-wrap" aria-expanded="false" aria-controls="balance-wrap"></button> <div style="float:right;"> <a href="/vi-vn/Vip"> <img style="margin-left:5px;margin-top:-2px;height:22px;" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/header/vip.png?v=2023100201"/> </a> </div> <div class="balance-wrap collapse in" id="balance-wrap"> <strong id="lb-balance"></strong> <a id="btn-balance" href="#"><i class="fa refresh-balance" id="refresh-balance"></i></a> </div> </div> </div> <div class="btn-group" style="padding-left: 2px;"> <button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <span>Tài khoản của tôi</span> <i class="fa"></i> </button> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="/vi-vn/Profile#AccountDetail"><i class="icn-v9 icon-account-detail-new"></i>Chi tiết tài khoản</a></li> <li><a href="/vi-vn/Profile#UserPreference"><i class="icn-v9 icon-user-preference-new"></i>Tùy chọn người dùng</a></li> <li><a href="/vi-vn/Profile#DeliveryAddress"><i class="icn-v9 icon-delivery-address-new"></i>Địa chỉ giao hàng</a></li> <li id="message"><a href="/vi-vn/Message/Inbox"><i class="icn-v9 icon-message"></i><span>Tin nhắn</span></a></li> <li><a href="/vi-vn/Profile#VIPLevel"> <img src="" class="icn-v9 vip-menu-icon img-responsive" alt="" />Xếp hạng VIP</a></li> </ul> </div> <div class="btn-group"> <button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <span>Ngân hàng</span> <i class="fa"></i> </button> <ul class="dropdown-menu" id="bankingTransaction"> <li><a href="/vi-vn/deposit"><i class="icn-v9 icon-deposit-new"></i>Gửi tiền</a></li> <li><a href="/vi-vn/withdrawal"><i class="icn-v9 icon-withdrawal-new"></i>Rút tiền</a></li> </ul> </div> <div class="btn-group"> <button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <span>Báo cáo chi tiết</span> <i class="fa"></i> </button> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="/vi-vn/Statement/Summary"><i class="icn-v9 icon-summaryy-new"></i>Tóm Tắt</a></li> <li class="dropdown-submenu"> <a href="javascript:void(0)"><i class="icn-v9 icon-betting-history-new"></i>Lịch Sử Cược</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="/vi-vn/statement/IBCSettledBets">IBC Thể thao</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/IMSettledbets">IM Thể thao</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/IBCESportSettledBets">e-Sports</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/IBCVSportUnsettledBets">IBC Thể thao ảo</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/VirtualSportsSettledbets">Betradar Thể Thao Ảo​</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/livecasino">Casino Trực Tuyến</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/casino">Casino</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/LotterySettledbets">Cược Xổ Số</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/cardgamessettledbets">Game Bài</a></li> <li><a href="/vi-vn/statement/SpribeGamesSettledBets">Game Nhanh</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown-submenu"> <a href="javascript:void(0)"><i class="icn-v9 icon-transaction-history-new"></i>Lịch sử giao dịch</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="/vi-vn/Statement/Deposit">Gửi tiền</a></li> <li><a href="/vi-vn/Statement/Withdrawal">Rút tiền</a></li> <li><a href="/vi-vn/Statement/Adjustment">Điều chỉnh</a></li> <li><a href="/vi-vn/Statement/ModulePromotion">Khuyến Mãi</a></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="btn-group" style="height: 20px;"> <button id="btn-logout" class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" style="margin-top: 4px"> <span>Thoát</span> <i class="fa"></i> </button> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <nav> <div class="h-nav"> <div class="nav-container"> <ul class="nav-menu"> <li id="homeTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn"> <span> Trang Chủ </span> </a> </li> <li id="sportsbookTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/Sportsbook/Main"><span>Thể thao</span></a> <div><i class="icon-maintenance icon2-icon-mm-2 hidden"></i></div> </li> <li id="virtualSportsTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/VirtualSports"><span>Thể Thao Ảo</span></a> </li> <li id="eSportsTab" class="nav-item"> <a href="javascript:void(0)" data-href="/vi-vn/IntegrationService/GetIBCEsportsUrl" data-window="banner|1220|730|a-l|Xin vui lòng đăng nhập trước khi bạn bấm vào nút này" data-product="IBCESPORTS" onclick="func.OpenWindow(event)"><span>e-Sports</span></a> </li> <li id="liveCasinoTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/livecasino"><span>Casino trực tuyến</span></a> <div><i class="icon-maintenance icon2-icon-mm-2 hidden"></i></div> </li> <li id="slotcasinoTab" class="nav-item new"> <a href="/vi-vn/gameslot"> <span>Quay Số</span> </a> <div><i class="icon-maintenance icon2-icon-mm-2 hidden"></i></div> </li> <li id="kenoTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/Lottery/indexv3"><span>Xổ Số</span></a> <div><i class="icon-maintenance icon2-icon-mm-2 hidden"></i></div> </li> <li id="cardGamesTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/CardGames"><span>Game Bài</span></a> </li> <li id="spribeTab" class="nav-item"> <a href="/vi-vn/Spribe"><span>Game Nhanh</span></a> </li> <li id="promotionsTab" class="nav-item"><a href="/vi-vn/Promotion"><span>Khuyến mãi</span></a></li> <li id="affiliateTab" class="nav-item"><a href="/vi-vn/Affiliate"><span>Đại Lý</span></a></li> <li id="blogTab" class="nav-item"><a href="/vi-vn/blog"><span>Tin Tức Tổng Hợp</span></a></li> </ul> </div> <input type="hidden" name="hiderrmsg" id="hiderrmsg" value="" /> </nav> <div class="dropdown-maintenance-notification" id="dropdown-cardgame-maintenance-notification"> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> <div class="dropdown-maintenance-img"> <img style="width: 72px; height: 74px" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/maintenance-icon.png?v=2023100201" /> </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> KP Card Games tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi đang khắc phục và sẽ mở lại nhanh nhất có thể. </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-notification" id="dropdown-turbogames-maintenance-notification"> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> <div class="dropdown-maintenance-img"> <img style="width: 72px; height: 74px" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/maintenance-icon.png?v=2023100201" /> </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> Turbo Games tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi đang khắc phục và sẽ mở lại nhanh nhất có thể. </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-notification" id="dropdown-esports-maintenance-notification"> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> <div class="dropdown-maintenance-img"> <img style="width: 72px; height: 74px" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/maintenance-icon.png?v=2023100201" /> </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> IBC e-Sports tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi đang khắc phục và sẽ mở lại nhanh nhất có thể. </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-notification" id="dropdown-virtualSports-maintenance-notification"> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> <div class="dropdown-maintenance-img"> <img style="width: 72px; height: 74px" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/maintenance-icon.png?v=2023100201" /> </div> </div> </div> <div class="dropdown-maintenance-col"> <div class="dropdown-maintenance-row"> BR Virtual tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi đang khắc phục và sẽ mở lại nhanh nhất có thể. </div> </div> </div> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/design1/themes/1/css/icomoon_style_2.css?v=2023100201" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/jquery/jquery-1.12.4.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/js/home/header.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> function closeNotification() { document.getElementById("inboxunread-notification").style.display = "none"; } $(".hover-action-cardgame").hover( function () { $('.hover-class-cardgame').addClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-cardgame-maintenance-notification").style.display = "flex"; }, function () { $('.hover-class-cardgame').removeClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-cardgame-maintenance-notification").style.display = "none"; } ); $(".hover-action-eSports").hover( function () { $('.hover-class-eSports').addClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-esports-maintenance-notification").style.display = "flex"; }, function () { $('.hover-class-eSports').removeClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-esports-maintenance-notification").style.display = "none"; } ); $(".hover-action-virtualSports").hover( function () { $('.hover-class-virtualSports').addClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-virtualSports-maintenance-notification").style.display = "flex"; }, function () { $('.hover-class-virtualSports').removeClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-virtualSports-maintenance-notification").style.display = "none"; } ); $(".hover-action-turbogames").hover( function () { $('.hover-class-turbogames').addClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-turbogames-maintenance-notification").style.display = "flex"; }, function () { $('.hover-class-turbogames').removeClass("hover-icon"); document.getElementById("dropdown-turbogames-maintenance-notification").style.display = "none"; } ); </script> <input id="TextMaintenance" value="Bảo trì" type="hidden" /> <input id="TextLoginFirst" value="Xin vui lòng đăng nhập trước khi bạn bấm vào nút này" type="hidden" /> </div> </div> </header> </header> <main> <div class="page-wrapper"> <input id="ResetToken" type="hidden" data-token="" data-title="Khôi Phục Mật Khẩu" value="/vi-vn/ForgotPassword/ResetV2?sessionToken=" /> <div id="AndroidQRCode" class="modal fade content" role="dialog" style="background: rgba(0, 0, 0, 0.50);"> <div class="modal-dialog" style="top: 30%; width: 350px;"> <div class="modal-content" style="border-radius: 0"> <a href="/vi-vn/Mobile"> <img class="img img-responsive" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/single-qr-big.png?v=2023100201" style="width: 100%" alt="" /> </a> </div> </div> </div> <input id="SbkMobileUrl" value="https://mbs-v9b.prdasbbv9a1.com" type="hidden" /> <div id="myVue" class="home-before" v-cloak> <section> <div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carouselTVScreen"> <ol class="carousel-indicators" style="width: auto !important;"> </ol> <div> <div class=" row"> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/09/sedie/sedie.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item sedie0923 active"> <div class="copylinebox"> <div class="promotion-type"> <div>Sảnh AE - Game Mới</div> </div> <h4>Trả thưởng Cao Hơn, Ngẫu Nhiên Mỗi Vòng</h4> <h2>Cược Dựa Trên Kết Quả Của 4 Nút Có Hai Mặt Đỏ Và Trắng</h2> <div class="promotion-date"> </div> <a class="cta-btn" href="https://m.v9betmkt.com/vi-vn/ClubViva">CHƠI TRÊN MOBILE!</a></div> </div></div> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/08/pgsoft/pgsoft.css?v=8" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item pgsoft0823 active"> <div class="copylinebox yellow"> <div class="promotion-type yellow"> <div>SLOT PG - MỚI</div> </div> <h4>Nhanh Tay Tham Gia!</h4> <h2>TRÒ CHƠI ĐƯỢC TÌM KIẾM<br /> NHIỀU NHẤT TẠI SLOT PG</h2> <div class="promotion-date">Ra Mắt 18/09</div> <a class="cta-btn" href="/vi-vn/gameslot">THAM GIA</a></div> </div></div> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/09/VirtualSports/virtualsports0923.css?v=15" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item virtualsports0923 active"> <div class="copylinebox green"> <div class="promotion-type green"> <div>THỂ THAO ẢO</div> </div> <h4>Tranh Tài Giữa Các Đội Từ Giải Đấu Lớn</h4> <h2>ĐẦY ĐỦ TRẬN TỪ<br /> 3 GIẢI ĐẤU THẾ GIỚI</h2> <div class="promotion-date"> </div> <a class="cta-btn" href="/vi-vn/virtualsports">THAM GIA</a></div> </div></div> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/08/Bundesliga/Bundesliga.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item Bundesliga0823 active"> <div class="copylinebox yellow"> <div class="promotion-type yellow"> <div>THỂ THAO</div> </div> <h4>Trận Đặc Biệt Đội Nhà DORTMUND</h4> <h2>HOÀN TIỀN THUA CƯỢC<br /> ĐẦU TIÊN ĐẾN 100%</h2> <div class="promotion-date">Mùa Giải 2023 - 2024</div> <a class="cta-btn" href="/vi-vn/Promotion/Bundesliga1stWagerLoss20230901/SP_20230822061821?utm_source=v9site utm_medium=banner utm_campaign=Bundesliga1stWagerLoss utm_id=20230901">THAM GIA</a></div> </div></div> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/07/FTD/booster.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item booster0723 active"> <div class="copylinebox"> <div class="promotion-type"> <div>KHÁCH HÀNG MỚI</div> </div> <h4>Đăng ký và gửi tiền CÙNG NGÀY!</h4> <h2>100% TIỀN GỬI ĐẦU TIÊN<br /> + 20 VÒNG QUAY</h2> <div class="promotion-date"> </div> <a class="cta-btn" href="/vi-vn/Promotion/100FTDand20FreeSpin20231001/FTD_20230929064100?utm_source=v9site utm_medium=banner utm_campaign=100FTDand20FreeSpin utm_id=20231001">THAM GIA</a></div> </div></div> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/08/cashBlitzBonanza/cashBlitzBonanza.css?v6" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.com" rel="preconnect" /> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect" /> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=BenchNine:wght@300&family=Dorsa&family=Roboto:ital,wght@0,400;0,700;1,300&display=swap" rel="stylesheet" /> <div class="vi-vn carousel-item cashBlitzBonanza0823 active"> <div class="copylinebox"> <div class="promotion-type"> <div>SLOT - MG</div> </div> <h4>Bảng Xếp Hạng & Số Nhân May Mắn</h4> <h2>TIA CHỚP TIỀN VÀNG ĐẾN 42,690,020 VND</h2> <div class="promotion-date">07/08/2023 - 07/01/2024</div> <a class="cta-btn" href="/vi-vn/Promotion/MGSlotCashBlitzBonanza20230807/SP_20230802060115?utm_source=v9site utm_medium=banner utm_campaign=MGSlotCashBlitzBonanza utm_id=20230807">THAM GIA</a></div> </div></div> <div class=""><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/carousel-banner.css?v=4" rel="stylesheet" type="text/css" /></div> </div> <!--col-lg---> </div> <div class="left carousel-control" data-slide="prev" role="button" v-on:click="CarouselNav"> </div> <div class="right carousel-control" data-slide="next" role="button" v-on:click="CarouselNav"> </div> </div> </section> <div class="a53p-def-b-w row "> <div class=" "> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> <div class=""><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/ellipsis.js"></script><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/shave.js"></script><script> var currentLangPpc = 'vi-vn' var lockImageUrl = 'https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/images/icon_lock.png' var defaultImage = 'https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/images/default.png' var liveString ='Trực Tiếp' //const baseApi = 'https://v9b-ims-spi.v9sb.com/1'; const baseApi = 'https://imspi.imsvnine.com/1'; function errorImage(elem) { elem.src = defaultImage; elem.style.borderRadius='50%'; } var ellipsis = window.ellipsed.ellipsis; </script><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/font/fonts.css" rel="stylesheet" /><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/jquery-3.6.3.min.js"></script><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/clamp.min.js"></script> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/swiper-bundle.min.css?v=1" rel="stylesheet" /><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/swiper-bundle.min.js"></script> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/style.css?v=5" rel="stylesheet" type="text/css" /><script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/pplchoice.js?v=4"></script> <div class="ppc-container"><!-- edit template here --> <div class="matchbox template" id="match-box-template" style="display: none;"> <div> <div class="sc-bar"> <div class="sc-title">-</div> <div class="sc-time inplay">-</div> </div> <div class="matchCard"> <div class="typename"> <div class="match-col-1 matchteam"> </div> <div class="match-col-2 tyletitle">Chấp</div> <div class="match-col-2 tyletitle">Tài / Xỉu</div> </div> <div class="oddsfeed"> <div class="match-col-1 matchteam"> <div class="sc-info"><span class="teamlogo home"><img alt="" class="imso_btl__mh-logo" data-atf="1" data-frt="0" height="24px" id="teamlogo_home" onerror="return errorImage(this);" src="" width="24px" /> </span> <span class="teamname home">-</span></div> <span class="teamscore home">-</span></div> <div class="match-col-2 oddsbox home handicap"> <div class="sc-box"><span class="sc-market home handicap">-0.5/1</span> <span class="sc-odd home handicap">0.96</span></div> <!-- green --> <div class="sc-pplike home handicap"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/images/desktop-2022/pp/likegif.gif" alt="game game" /> <span>60%</span></div> </div> <div class="match-col-2 oddsbox home ou"> <div class="sc-box"><span class="sc-market home ou">-0.5/1</span> <span class="sc-odd home ou">0.96</span></div> <!-- yellow --> <div class="sc-pplike home ou"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/images/desktop-2022/pp/like-yellow.jpg" alt="game game" /> <span>40%</span></div> </div> </div> <div class="oddsfeed"> <div class="match-col-1 matchteam"> <div class="sc-info"><span class="teamlogo away"><img alt="" class="imso_btl__mh-logo" data-atf="1" data-frt="0" height="24px" id="teamlogo_away" onerror="return errorImage(this);" src="" width="24px" /> </span> <span class="teamname away">-</span></div> <span class="teamscore away">-</span></div> <div class="match-col-2 oddsbox away handicap"> <div class="sc-box"><span class="sc-market away handicap">-0.5/1</span> <span class="sc-odd away handicap">0.96</span></div> <!-- yellow --> <div class="sc-pplike away handicap "><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/images/desktop-2022/pp/like-yellow.jpg" alt="game game" /> <span>23%</span></div> </div> <div class="match-col-2 oddsbox ou away"> <div class="sc-box"><span class="sc-market ou away">-0.5/1</span> <span class="sc-odd ou away">0.96</span></div> <!-- green --> <div class="sc-pplike away ou "><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/images/desktop-2022/pp/likegif.gif" alt="game game" /> <span>77%</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="swiper-slider template-swiper" id="slide-template" style="display: none;"> <div class="loading-box" style="display:none;"> <div class="loading"> </div> </div> </div> <!-- end edit template --><!-- do note remove and edit below --> <div class="ppl-choice"> <div class="content"> <div class="overlay"> <div class="logo"><img alt="logo" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/images/tittle-vn.png" alt="game game" style="max-width: 267px;" /></div> <div class="loading-box"> <div class="loading"> </div> </div> <div class="slider-box ppl-slider" id="ppl-slider"> <div class="swiper-wrapper" id="ppl-slider-wrapper"><!-- <div class="swiper-slide page-1" id="page-1"> <div class="loading-box" style="display:none;"> <div class="loading"> </div> </div> </div> --></div> </div> <div class="empty" style="display:none;"><span>Chưa có Trận Nổi Bật lúc này</span></div> </div> <div class="slide-prev"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/images/arrow.png" alt="game game" /></div> <div class="swiper-pagination"> </div> <div class="slide-next"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/pplch/images/arrow.png" alt="game game" /></div> </div> </div> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> <div class="full-screen"></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen "> <div class="col-md-12"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/title-rd.css?v=11" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div class="title-rdbox"> <h4 class="title-rd">Jackpot nổi bật</h4> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="col-md-8 "> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2023/jackpot_v2.css?v=25" rel="stylesheet" style="" type="text/css" /> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column;"> <div class="jackpotheader"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/jackpot-vn.png?v=1" /></div> <div class="jackpotbox" id="tickers"> </div> <div class="jackpotgame" style="margin-bottom:10px"> <ul class="slotgamebox"> <li class="slotgame slot1"> <div class="cardhead"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/200x190_FaCaiShen.jpg?v=1" /> <p>Fa Cai Shen</p> </div> <div id="videosList"> <div class="video"> <video autoplay="" class="thevideo" loop="" muted=""><source src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/FaCaiShen.mp4" type="video/mp4" /> Your browser does not support the video tag.</video> </div> </div> <div class="playnow-btn"> <div class="slotrtp">RTP : 96.00%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGFaCaiShen&token=&mode=real&locale=en-gb&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li class="slotgame slot2"> <div class="cardhead"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/200x190_wealthinn1.jpg?v=1" /> <p>Wealth Inn</p> </div> <div id="videosList"> <div class="video"> <video autoplay="" class="thevideo" loop="" muted=""><source src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/wealthinn.mp4" type="video/mp4" /> Your browser does not support the video tag.</video> </div> </div> <div class="playnow-btn"> <div class="slotrtp">RTP : 96.64%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGWealthInn&token=7dc6d67c98dc4e92a07e1cea5e17a100&mode=real&locale=en-gb&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li class="slotgame slot3"> <div class="cardhead"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/200x190-MYSTIC-FORTUNE-DELUXE.jpg?v=2" /> <p>Mystic Fortune Deluxe</p> </div> <div id="videosList"> <div class="video"> <video autoplay="" class="thevideo" loop="" muted=""><source src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/Mystic_Fortune_Deluxe.mp4" type="video/mp4" /> Your browser does not support the video tag.</video> </div> </div> <div class="playnow-btn"> <div class="slotrtp">RTP : 96.26%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGMysticFortuneDeluxe&token=&mode=real&locale=en-gb&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> </ul> </div> </div> <script type="application/javascript"> $(document).ready(function () { GetJackpotTicker(); // Can change refresh time from default 15 seconds setInterval(GetJackpotTicker, 15000); }); // change url with your environment, brandid, keyname (optional), and jackpotid (optional) to fetch jackpot data function GetJackpotTicker() { $.ajax({ type: "GET", url: "https://app-a.cdnlogic.net/service/jackpot/api/getjackpots?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=&jackpotid=", contentType: "application/json", dataType: "json", success: function (data) { if (data && data.length > 0) { data.forEach(function (jackpot, index) { var tempValue = 0; if ($('#counter' + index).length) { tempValue = parseFloat($('#counter' + index)[0].innerHTML); } $('#ticker' + index).remove(); var tickerValue = (tempValue != 0 && (tempValue >= jackpot.JackpotAmount * jackpot.Offset)) ? tempValue : (jackpot.JackpotAmount * jackpot.Offset); $("#tickers").append('<div id="ticker' + index + '"><span class="jackpotcurrency">' + jackpot.CurrencySymbol + '</span><span class="jackpotcounter" id="counter' + index + '">' + tickerValue.toFixed(2) + '</span><span class="jackpotname">' + jackpot.Name + '</span></div>'); var interval = setInterval(function () { if (tickerValue >= jackpot.JackpotAmount) { return clearInterval(interval); } $('#counter' + index).text(tickerValue.toFixed(2)); tickerValue += jackpot.Increment; }, jackpot.Interval); //console.log("jackpot", jackpot); }); } }, error: function (error) { console.log("error", error); } }); } </script> </script></div> </div> <!--col-lg---><div class="col-md-4 "> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2023/jkbox.css?v=30" rel="stylesheet" style="" type="text/css" /> <ul class="jkbox"> <li class="jk-slot"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/190x190-NaughtyWukong.jpg" /> <p>Naughty Wukong</p> <div class="playnow-btn" style="z-index: 1290;"> <div class="slotrtp" style="z-index: 1280;">RTP : 96.84%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGNaughtyWukong&token=f71a79dc53ad4317a1d852b500b092b6&mode=real&locale=vi-vn&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li class="jk-slot"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/190x190-legendarbeasts.jpg" /> <p>Legendary Beasts</p> <div class="playnow-btn" style="z-index: 1290;"> <div class="slotrtp" style="z-index: 1280;">RTP : 96.81%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGLegendaryBeasts&token=40de9b514e1f482481f99a61aeb4ef7c&mode=real&locale=vi-vn&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li class="jk-slot"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/190x190-SANTASVILLAGE.jpg" /> <p>Santa's Village</p> <div class="playnow-btn" style="z-index: 1290;"> <div class="slotrtp" style="z-index: 1280;">RTP : 96.00%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGSantasVillage&token=05917dc970d94b4293e40f212540f1f3&mode=real&locale=vi-vn&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> </ul> <ul class="jkbox"> <li class="jk-slot"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/190x190-sghothotfruit.jpg" /> <p>Hot Hot Fruit</p> <div class="playnow-btn" style="z-index: 1290;"> <div class="slotrtp" style="z-index: 1280;">RTP : 96.84%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGHotHotFruit&token=138cf04a57bc4aaaa91753aa7bb95479&mode=real&locale=vi-vn&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li class="jk-slot"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/jackpot/190x190-LaughingBuddha.jpg" /> <p>Laughing Buddha</p> <div class="playnow-btn" style="z-index: 1290;"> <div class="slotrtp" style="z-index: 1280;">RTP : 96.61%</div> <a class="gametooltip" data-window="SlotsGC|1220|730|a-l|Vui lòng đăng nhập trước khi nhấp chọn nút này" href="/vi-vn/GameSlot/launchHabanero?brandid=ec6a5f7d-9dde-e911-81bb-000d3a805b30&keyname=SGLaughingBuddha&token=138cf04a57bc4aaaa91753aa7bb95479&mode=real&locale=vi-vn&ifrm=1&segmentkey=&isplayforfun=play-for-real">Quay Ngay</a></div> </li> <li><a class="jk-slot cover" href="/vi-vn/gameslot?category=HabaneroJackpot"><span>+7</span>Game Nổi Bật</a></li> </ul></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> <div class="full-screen"><div style="margin:20px 0; height:120px"> <div class="col-md-12"><a class="primary-btn cta-btn cta-lg b-login a-login" href="/vi-vn/Promotion/ReferAFriend20231001/SP_20230929065746?utm_source=v9site&utm_medium=banner&utm_campaign=ReferAFriend&utm_id=20231001"><img alt="Giới Thiệu Khách Hàng Mới!" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/promotion-banners/2023/01/referafriend/1364x130_ReferAFriendVN.jpg" style="border-radius: 10px" /></a></div> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> </div> <!--col-lg---><div class="col-md-12 row"> <div class="col-md-12"><div class="title-rdbox" style="margin-bottom:10px"> <h4 class="title-rd">Chương trình và sự kiện</h4> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="tv-banner-wrap row" carousel-188> <div class="full-page-bg"></div> <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel"> <!-- Wrapper for slides --> <div class="carousel-inner" role="listbox"> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/design1/themes/1/css/desktop-2023/desktop-mainbanner.css?v=32" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div style="display: inline-flex; justify-content: center;"> <div class="yearbanner"><a class="primary-btn cta-btn cta-lg b-login" href="/vi-vn/Promotion/WeeklyRedeposit20231002/RDP_20230929063229?utm_source=v9site utm_medium=banner utm_campaign=WeeklyRedeposit utm_id=20231002"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/WeeklyBonus_1114VN.jpg?v=7" /></a></div> <div class="yearbanner"><a class="primary-btn cta-btn cta-lg b-login" href="/vi-vn/Promotion/MustGiftOnYourSpecialDay20231001/SP_20230929081208?utm_source=v9site utm_medium=banner utm_campaign=MustGiftOnYourSpecialDay utm_id=20231001"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/BirthdayBonusVN.jpg?v=14" /></a></div> <div class="yearbanner"><a href="/vi-vn/Affiliate"><img id="Affiliate" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/RevenueShareVN.jpg?v=12" /></a></div> <div class="yearbanner"><a class="primary-btn cta-btn cta-lg b-login" href="https://blog.v9betmkt.com/dai-su-thuong-hieu/" target="_blank"><img id="bestcatchofyear" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/BlogVNv2.jpg?v=20" /></a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="full-screen row"> <div class=""><div class="title-rdbox" style="margin-top:20px;"> <h4 class="title-rd">Tin Tức Tổng Hợp</h4> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> <div class=""><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/blog/v9blog.css?v=25" rel="stylesheet" style="" type="text/css" /><!--<div class="abouttitle"> <div alt="v9logo" class="logo"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/blog/cropped-logo-v9bet.png" /></div> <div class="describe"> <h3>YOU MAY ALSO LIKE</h3> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsa libero labore natus atque, ducimus sed.</div> </div>--></div> <div class=""><!-- Meta Tag --><meta name="title" content="V9BET LÀ? chi tiết nhà cái V9BET uy tín nhất hiện nay" /><meta name="description" content="V9BET là nhà cái uy tín hoạt động từ năm 2012, có trụ sở chính đặt tại Philippines. Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết nhà cái V9BET là gì? qua bài viết sau đây." /><meta name="keywords" content="gambling deposit bonus, betting bonus cashback, betting sportsbook online cashback, slots online rebate, best live casino rebate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/vi-vn" hreflang="vi" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/en-gb" hreflang="en" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/th-th" hreflang="th" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/en-gb" hreflang="x-default" rel="alternate" /> <link href="https://www.v9betmkt.com/vi-vn" rel="canonical" /><meta property="og:title" content=" V9BET là gì? chi tiết nhà cái V9BET uy tín nhất hiện nay "/><meta property="og:description" content=”V9BET là nhà cái uy tín hoạt động từ năm 2012, có trụ sở chính đặt tại Philippines. Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết nhà cái V9BET là gì? qua bài viết sau đây."/><meta property="og:type" content="article"/><meta property="og:url" content="https://www.v9betmkt.com/vi-vn"/><meta property="og:site_name" content="v9Bet"/><meta property="og:image" content="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/design1/themes/1/images/og-img.png?v=201904041141"/><meta property="og:image:type" content="image/png" /><meta property="og:image:width" content="315" /><meta property="og:image:height" content="315" /><meta property="og:locale" content="vi_VN" /><meta property="og:locale:alternate" content="en_GB" /><meta property="og:locale:alternate" content="th_TH" /><meta name="google-site-verification" content="XZNtGoO3tax_Lcy5Uq9p2i8lqQnlF-WKt8OoefFO-Ao" /><!-- Meta Tag --><!-- (DO NOT TOUCH) --><script>window.cdnDomain = "[CDNDomain]"</script><script>window.langCode = "[LangCode]"</script><script src="[CDNDomain]/CDN/v9bet/blog/assets/js/vue.global.js?v=[CDNVersion]"></script> <link href="[CDNDomain]/CDN/v9bet/blog/assets/css/common.css?v=[CDNVersion]" rel="stylesheet" /><!-- (DO NOT TOUCH) --> <link href="[CDNDomain]/cdn/v9bet/blog/assets/css/blog.css?[CDNVersion]" rel="stylesheet" /> <div class="article_about" style="padding: 0 10px 10px;"> <div class="blog-post_title "> <h1>V9BET LÀ GÌ? CHI TIẾT NHÀ CÁI V9BET UY TÍN NHẤT HIỆN NAY</h1> <p>V9BET là nhà cái uy tín hoạt động từ năm 2012, có trụ sở chính đặt tại Philippines. Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết nhà cái <strong>V9BET là gì?</strong> qua bài viết sau đây.</p> <span style="color:#00B570">19 Tháng 6, 2023 Bởi V9BET</span> <section class="accordion"><input id="handle2" name="collapse2" type="checkbox" /> <h4 class="handle"><label class="collapsible" for="handle2">Xem Thêm</label></h4> <div class="content"> <div> <div class="blog-img-container" style="display: flex; justify-content: center;margin-bottom: 20px;"><img alt="v9bet" class="blog-img" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A1-blog1.jpg" style="width:50%" /></div> <div class="blog-content"> <div> </div> <p>V9BET là nhà cái nổi tiếng, chuyên cung cấp các sản phẩm cá cược thể thao, casino online tại châu Á. Với sự đầu tư không biết mệt mỏi cùng sự phát triển của công nghệ hiện đại, V9BET hiện nay đã trở thành sự lựa chọn đầu tư của rất nhiều anh em cược thủ tại Việt Nam. Bạn đã hiểu gì về nhà cái này?<br /> <br /> Cùng tham khảo bài viết <strong>V9BET là gì?</strong> ngay sau đây nhé.</p> </div> <div class="blog-special-content"> <div class="blog-line"> <h2>Nhà cái V9BET là gì</h2> </div> </div> <div class="blog-content">V9BET là nhà cái hoạt động chủ yếu tại châu Á và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012. Nhà cái có trụ sở tại Philippines và được cấp phép hoạt động bởi tổ chức PAGCOR (Philippine Amusement & Gaming Corporation). Tại Việt Nam, V9BET cũng chính là một trong những cái tên đáng tin cậy được phần lớn anh em cược thủ lựa chọn tham gia cá cược trong nhiều năm qua.</div> <div class="blog-content"> </div> <div class="blog-img-container" style="display: flex; justify-content: center; flex-direction: column; align-items: center;"><img alt="v9bet" class="blog-img" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A1-img2.jpg" style="width:50%" /><br />   <div style="text-align: center">Tại V9BET luôn ngập tràn các ưu đãi</div> <div style="text-align: center"> </div> </div> </div> <div class="blog-content"> <div class="blog-content">Với trên 10 năm hoạt động trên thị trường, cho đến nay V9BET đã khẳng định được vị thế của mình. Nhà cái mang đến cho người chơi nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với đa dạng các thể loại trò chơi khác nhau. Trong đó nổi bật nhất có thể kế đến quay Slot nổ hũ, cá cược thể thao, casino trực tuyến,… Không nghiễm nhiên, V9BET trở thành cái tên nhà cái cực “sốt”.</div> <div class="blog-content">Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người chơi, nhà cái mang đến đa dạng các thể loại trò chơi với tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn và đặc biệt xanh chín. Bên cạnh đó là nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, các chương trình khuyến mãi tri ân ấn tượng cùng App chơi trò chơi trên điện thoại cực kỳ tiện ích.</div> </div> <div class="blog-content"> <h2>Lý do nên tham gia cá cược tại nhà cái V9BET</h2> <p>Có nhiều lý do lớn để tham gia V9BET, bởi sau khi đăng ký làm thành viên nhà cái, bạn sẽ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi các yếu tố đặc biệt sau đây:</p> <ul style="list-style-type:disc; margin-left:20px"> <li>V9BET là nhà cái có độ uy tín cao, hoạt động hợp pháp và luôn đảm bảo tính bảo mật cho tất cả các thành viên</li> <li>Giao diện website và app đơn giản, dễ sử dụng, nhiều tiện ích</li> <li>Nhà cái sở hữu kho trò chơi đa dạng, nhiều thể loại và phù hợp với nhiều đối tượng người chơi</li> <li>Quy trình nạp rút đơn giản, thuận tiện và bảo mật tuyệt đối</li> <li>Nhiều chương trình khuyến mãi và các ưu đãi hấp dẫn cho cả thành viên mới, thành viên cũ</li> <li>Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản để hỗ trợ cho người chơi mọi lúc</li> </ul> </div> <div class="blog-content"> <h2>Những ưu điểm của nhà cái V9BET</h2> <p>Sau khi đã hiểu rõ nhà cái V9BET là gì?, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn các ưu điểm nổi bật giúp V9BET được yêu mến và tin tưởng tại châu Á.</p> <h3>Ưu đãi và Khuyến mãi</h3> <p>Đây chính là điểm thu hút nhất của nhà cái. Nhằm hỗ trợ người chơi trong quá trình tham gia đầu tư cá cược, V9BET mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trong quá trình chơi. Đặc biệt là các chương trình siêu khuyến mãi được cung cấp không ngừng hàng tuần, hàng tháng và thậm chí là hàng ngày.</p> <p>Không chỉ tri ân những người chơi đã gắn bó lâu năm, V9BET còn có những ưu đãi riêng dành cho các thành viên mới nhằm hỗ trợ tân binh có thêm động lực. Một số khuyến mãi hấp dẫn nhất hiện nay của nhà cái bạn có thể tham gia:</p> <ul style="list-style-type:disc; margin-left:20px"> <li>Thưởng ngay 100% cho lần nạp đầu tiên</li> <li>Thưởng 20% Gửi Tiền Trở Lại Hàng Tuần</li> <li>Hoàn trả 0.5% Thể Thao và Thể Thao Ảo, 0.75% Casino Trực Tuyến, 0.55% Xổ Số, 0.8% Quay Số và Game Bài tại V9 Mỗi Ngày</li> </ul> <p>Để nhận được thông tin về các ưu đãi mới nhất của nhà cái, bạn có thể kiểm tra email cá nhân đã đăng ký thành viên mỗi ngày.</p> <h3>Giao dịch đơn giản, an toàn, bảo mật</h3> <p>Ứng dụng những công nghệ mới nhất vào quá trình giao dịch, V9BET khẳng định mình luôn quan tâm đến trải nghiệm của người chơi và cải thiện nó không ngừng. Tất cả các thao tác nạp rút đều có thể được thực hiện online chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Quá trình xử lý tự động diễn ra rất nhanh và người chơi chỉ mất ít giây để lấy tiền về tài khoản của mình.</p> <p>Nhà cái V9BET cung cấp đa dạng các hình thức giao dịch như Internet Banking, ví điện tử,… Như vậy, người chơi sẽ có rất nhiều sự lựa chọn thuận tiện và phù hợp với điều kiện của mình. Nhà cái cũng có sự kết nối với hầu hết các ngân hàng lớn tại Việt Nam như BIDV, TCB, VTB, VCB, AGB, DAB…. nên bạn có thể an tâm nạp rút trong bất cứ thời điểm nào.</p> <p>Một lưu ý quan trọng khác, nhà cái V9BET luôn cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng. Mọi giao dịch được mã hóa và ứng dụng công nghệ bảo mật tiên tiến nhất để khách hàng có thể an tâm.</p> <h3>Đội ngũ CSKH uy tín và nhiệt tình</h3> <p>Đây chính là đội ngũ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ người chơi. Để mang đến trải nghiệm hoàn hảo nhất, đội ngũ CSKH của V9BET đã được đào tạo chuyên nghiệp, update kiến thức liên tục để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Đội ngũ này làm việc 24/7 và kể cả các ngày nghỉ lễ. Người chơi có thể liên hệ hỗ trợ qua nhiều phương thức như Live Chat, Email hoặc Tin nhắn...</p> </div> <div class="blog-content"> <h2>Các trò chơi hấp dẫn tại nhà cái V9BET</h2> <p>Hiện tại, V9BET cung cấp đến khách hàng của mình các thể loại trò chơi cá cược đa dạng. Có thể kể đến cá cược thể thao, Casino trực tuyến, cá cược E-Sport, quay số trúng thưởng và trò chơi xổ số. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các sản phẩm này qua nội dung tiếp theo của bài viết.</p> <h3>Cá cược thể thao</h3> <p>V9BET là nhà cái nổi tiếng về các kèo cược thể thao hấp dẫn, đặc biệt là cá cược bóng đá. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tham gia cá cược nhiều môn thể thao hấp dẫn khác như bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt tennis, golf,… Các thông tin về các thể loại kèo cược, tỷ lệ kèo sẽ được nhà cái update liên tục trước, trong và sau khi trận thi đấu diễn ra.</p> <div class="blog-img-container" style="display: flex; justify-content: center; flex-direction: column; align-items: center;"><img alt="v9bet" class="blog-img" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A1-img3.jpg" style="width:50%" /> <div style="text-align: center">Tham gia V9BET không thể bỏ qua sảnh cá cược thể thao</div> </div> </div> <div class="blog-content"> <h3>Sòng bạc trực tuyến</h3> <p>Đây chính là sảnh chơi được rất nhiều anh em cược thủ quan tâm. Và tất nhiên, V9BET không muốn làm khách hàng của mình thất vọng. Nhà cái cung cấp đa dạng các trò chơi casino online phổ biến như blackjack, baccarat, roulette, sicbo,…</p> <p>Để giúp người chơi của mình gia tăng tỷ lệ chiến thắng, V9BET cũng không ngừng chia sẻ các kinh nghiệm, mẹo chơi hay từ các cao niên lão làng. Đồng thời, ứng dụng công nghệ livestream để giúp quá trình chơi trở nên chân thật và “xanh chín” nhất.</p> <h3>Cá cược Thể thao ảo</h3> <p>Bên cạnh cá cược thể thao, cá cược thể thao ảo là thể loại trò chơi mới hấp dẫn nhiều cược thủ. Số lượng kèo cược đa dạng cùng tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn, V9BET thu hút nhiều người chơi tại các sảnh cược Cúp bóng đá ảo, Asian, World cup, bóng đá ảo, bóng rổ, quần vợt, đua ngựa, chó…</p> <h3>Quay Số trúng thưởng</h3> <p>Hệ thống các Slot game nổ hũ được nhà cái cung cấp đa dạng mang đến cho anh em đam mê thể loại trò chơi quay xèng, nổ hũ một sân chơi giải trí đúng nghĩa. Đồng thời nếu may mắn bạn hoàn toàn có thể rinh tiền tỷ về túi.</p> <h3>Trò chơi Xổ số</h3> <p>Ở chuyên mục này, hiện nay V9BET đã triển khai đồng thời các thể loại Keno, Lotto và lô đề. Nếu là người đam mê dự toán các con số, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm thu hút khó rời tại nhà cái. Mọi kết quả sẽ được đưa ra một cách ngẫu nhiên hoặc qua kết quả xổ số của các nhà đài , phần còn lại sẽ dựa vào may mắn của người chơi vào ngày hôm đó.</p> <h2>Hướng dẫn nạp tiền, rút tiền nhanh chóng tại nhà cái V9BET</h2> <p>Quy trình nạp rút tiền tại nhà cái V9BET luôn rất nhanh chóng và an toàn. Cùng tham khảo chi tiết các bước thực hiện sau đây.</p> <h3>Nạp tiền V9BET</h3> <p>Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà cái. Click “Ngân hàng” => “Gửi tiền”</p> <p>Bước 2: Lựa chọn 1 trong 6 phương thức giao dịch với nhà cái</p> <ul style="list-style-type:disc; margin-left:20px"> <li>ATM/Quầy giao dịch</li> <li>VN Ibanking</li> <li>Momo Pay</li> <li>QR Pay</li> <li>Chuyển khoản trực tuyến</li> <li>Viettel pay</li> </ul> <p>Mỗi hình thức sẽ có thông tin hướng dẫn chi tiết để bạn lựa chọn làm theo.</p> <div class="blog-img-container" style="display: flex; justify-content: center; flex-direction: column; align-items: center;"><img alt="v9bet" class="blog-img" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A1-img4.jpg" style="width:50%" /> <div style="text-align: center">V9BET cung cấp đa dạng các hình thức nạp rút thuận tiện cho khách hàng</div> </div> </div> <div class="blog-content"> <h3>Rút tiền V9BET</h3> <p>Bước 1: Chọn mục “Ngân Hàng” => “Rút Tiền”. Lựa chọn cách thức rút tiền là về Ngân hàng địa phương để rút về tài khoản ngân hàng.</p> <p>Bước 2: Các thông tin cần bạn điền bao gồm:</p> <ul style="list-style-type:disc; margin-left:20px"> <li>Tên chủ tài khoản ngân hàng: Họ tên của bạn</li> <li>Ngân hàng: Lựa chọn ngân hàng liên kết bạn muốn rút tiền ra</li> <li>Số tài khoản: Nhập số tài khoản ngân hàng tương ứng</li> <li>Số tiền rút: Nhập số tiền muốn rút về</li> </ul> <p>Thời gian xử lý từ nhà cái sẽ là từ 10 – 60 phút với giao dịch tối thiểu 200.000 và tối đa 200.000.000 VND. Có thể thấy các bước thực hiện nạp rút đều hết sức đơn giản và thuận tiện!</p> <p>Chần chờ gì nữa, hãy thực hiện ngay các thao tác kể trên để rinh tiền về túi! Nội dung <strong>giới thiệu nhà cái V9BET là gì?</strong> chi tiết trên đây hy vọng đã phần nào giúp bạn có thêm các thông tin hữu ích.</p> <p>Cần khẳng định lại, đây là nhà cái uy tín và đáng để trải nghiệm một lần trong đờii.</p> </div> </div> </section> </div> <script type="application/javascript"> var coll = document.getElementsByClassName("collapsible"); var i; for (i = 0; i < coll.length; i++) { coll[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var content = this.nextElementSibling; if (content.style.display === "block") { content.style.display = "none"; } else { content.style.display = "block"; } }); } </script></div></div> <div class="col-xs-4"><div class="blog-post_article"> <ul> <li> <div style="height: 200px; overflow: hidden; display: inline-flex; align-items: center;"><img alt="" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A6-blog6.jpg?v=1" width="100%" /></div> <div class="article-content"><span>Tin Tức</span> <h4>Hướng Dẫn Chi Tiết Nạp Tiền V9BET Dành Cho Tân Thủ</h4> <div class="article_text" style="font-size:15px">Hướng dẫn tân binh nạp tiền V9BET thành công 100% với 5 bước siêu tinh gọn. Nhận ngay ưu đãi khủng khi thực hiện thao tác gửi vốn vào ví game V9BET.</div> <a class="blogbutton" href="/vi-vn/blog/nap-tien-v9bet">Xem Thêm</a></div> </li> </ul> </div></div> <div class="col-xs-4"><div class="blog-post_article"> <ul> <li> <div style="height: 200px; overflow: hidden; display: inline-flex; align-items: center;"><img alt="v9bet" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A3-blog3.jpg?v=1" width="100%" /></div> <div class="article-content"><span>Tin Tức</span> <h4>Hướng dẫn rút tiền V9BET đơn giản nhưng lại hiệu quả</h4> <div class="article_text" style="font-size:15px">Đổi thưởng là giây phút được mong chờ nhất khi anh em tham gia đặt cược tại nhà cái, dưới đây là hướng dẫn rút tiền V9BET chi tiết nhất cho tân thủ thực hiện.</div> <a class="blogbutton" href="/vi-vn/blog/huong-dan-rut-tien-v9bet">Xem Thêm</a></div> </li> </ul> </div></div> <div class="col-xs-4"><div class="blog-post_article"> <ul> <li> <div style="height: 200px; overflow: hidden; display: inline-flex; align-items: center;"><img alt="v9bet" src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/blog/img/A4-blog4.jpg?v=1" width="100%" /></div> <div class="article-content"><span>Tin Tức</span> <h4>Chủ nhà tổ chức EURO 2024 là quốc gia nào? Chi tiết thông tin</h4> <div class="article_text" style="font-size:15px">Chủ nhà tổ chức EURO 2024 đã chính thức lộ diện, đó chính là nước Đức. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chủ nhà đăng cai tổ chức giải đấu danh giá này trong bài viết nhé!</div> <a class="blogbutton" href="/vi-vn/blog/chu-nha-to-chuc-2024">Xem Thêm</a></div> </li> </ul> </div></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen row"> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2023/footer2023.css?v=26" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div class="footer2023"> <ul> <li> <p>Tải Ứng Dụng</p> <div class="icon_img"> <ul> <li class="fordownload"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_andriod.png" /></li> <li class="fordownload"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_ios.png" /></li> </ul> </div> </li> <li> <p>Kênh Truyền Thông V9</p> <div class="icon_img"> <ul> <li><a href="https://www.facebook.com/V9BETNhaCaiQuocDan" target="_blank"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_fb.png" /></a></li> <li><a href="https://www.instagram.com/v9nhacaiquocdan/" target="_blank"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_ig.png" /></a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/v9nhacaiquocdan" target="_blank"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_yt.png" /></a></li> </ul> </div> </li> <li> <p>Phương Thức Thanh Toán</p> <div class="icon_img"> <ul> <li><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_tbank.png" /></li> <li><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_viettelPay.png" /></li> <li><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_zaloPay.png" /></li> <li><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/cdn/v9bet/Design1/Themes/1/images/desktop-2023/icon_momo.png" /></li> </ul> </div> </li> </ul> </div></div> </div> <!--col-lg---> </div> </div> <br> <div id="vip-notification"> <input type="hidden" id="vipnotif-url" value="/vi-vn/Common/VIPNotification" /> <div class="vipnotifContainer" style="overflow: hidden;"></div> </div> </div> <div id="sticky-links-content"> <div class="sticky_btn_grp"> <a href="/vi-vn/mobile" class="sticky_btn"><img src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/img/icon-ui-mobile.svg?v=2023100201" alt="How to register"/>DI ĐỘNG</a> </div> </div><div class="full-screen "> </div> <!--col-lg---> <script type="text/javascript"> </script> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/campaign/mystery_packet/css/campaign.css?v=2023100201" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/campaign/mystery_packet/css/campaign-piper.css?v=2023100201" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div id="campaignVuePiper_temp" style="display: none;" ng-non-bindable> <div class="campaign-master-piper" v-bind:class="[langType]" v-if="haveCampaign == true"> <div class="camp-top-section" @click="goToTnC()"></div> <div class="camp-btm-section"> <div class="camp-loader-bg" v-if="loading == true"><div class="camp-loader"></div></div> <div class="camp-countdown-frame" v-if="eventSession === '3'"> <div class="camp-countdown">{{EndminDisplay}}:{{EndsecDisplay}}</div> </div> <!-- Session TYPE 1 --> <div class="camp-eventSession" v-if="eventSession === '1'"> <div class="camp-next-schedule-1">{{text.NextSchedule}}</div> <div class="camp-next-schedule-2">{{showNext ? nextDate : currentDate}}</div> <div class="camp-next-schedule-3">{{showNext ? nextTime : currentTime}}</div> <div class="camp-next-schedule-4">{{timeZone}}</div> </div> <!-- Session TYPE 2 --> <div class="camp-eventSession" v-if="eventSession === '2'"> <div class="camp-countdown-1"></div> <div class="camp-countdown-2"> <div class="camp-cd-timeFrame"> <span>{{minDisplay}}</span> <span class="camp-cd-timeUnit">{{text.TimeMin}}</span> </div> <div class="camp-cd-timeFrame">:</div> <div class="camp-cd-timeFrame"> <span>{{secDisplay}}</span> <span class="camp-cd-timeUnit">{{text.TimeSec}}</span> </div> </div> </div> <!-- Session TYPE 3 --> <div class="camp-eventSession" v-if="eventSession == '3'"> <div class="camp-ongoing-1"></div> <div class="camp-ongoing-2">{{text.GrabYourNow}}</div> <div class="camp-ongoing-3"> <div class="camp-ongoing-timeFrame"> <span>{{totalLeft[0]}}</span> </div> <div class="camp-ongoing-timeFrame"> <span>{{totalLeft[1]}}</span> </div> <div class="camp-ongoing-timeFrame"> <span>{{totalLeft[2]}}</span> <span class="camp-ongoing-timeUnit">{{text.Remaining}}</span> </div> </div> </div> <!-- Session TYPE 4 & No Next Draw --> <div class="camp-eventSession mt-no-draw" v-if="eventSession === '4' && nextDrawDetail == null"> <div class="camp-next-schedule-2">{{text.ScheduleEnd}}</div> </div> <div class="camp-btn-go" v-if="isClaimed == false && eventSession == '3'" @click="openCampaign()"></div> <div class="camp-claimed-stat" v-if="isClaimed == true && eventSession == '3'" @click="openCampaign()"></div> <div class="camp-redPacket" v-if="eventSession == '1' || eventSession == '2'"><div class="camp-totalGrab">{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}</div></div> </div> </div> </div> <div id="campaignVue" class="campaign-master" :class="{'active': haveCampaign == true, [langType] : true}" v-if="haveCampaign == true" ng-non-bindable> <div class="camp-overlay" v-if="overlay == true"> <div class="camp-block"> <div class="camp-loader-bg" v-if="loading == true"><div class="camp-loader"></div></div> <div class="camp-parent"> <div class="camp-bg"> <div class="camp-object-wrapper"> <div class="camp-plaque"></div> <div class="camp-countdown-frame" :class="howToPlay ? 'active': ''"><div class="camp-countdown" :class="howToPlay ? 'active': ''">{{EndminDisplay}} : {{EndsecDisplay}}</div></div> <div class="camp-how-to-play" v-if="howToPlay == true"> <div> <div class="camp-htp-1">{{text.HowToPlay}}</div> <div class="camp-htp-2">{{text.HowToPlayRules}}</div> <div class="camp-htp-3">{{text.MaxBonus}}</div> <div class="camp-htp-4">{{text.GoodLuck}}</div> <div class="camp-htp-5"><button class="camp-btn-start" @click="startPlay()">{{text.StartNow}}</button></div> </div> </div> <div class="camp-reward-countdown" v-if="startCountdown == true"> <div class="camp-reward-cd-text"> {{text.YouHave}} <span class="camp-reward-cd-time">{{countdownTimeLeft}}</span> {{text.SecsToConfirm}} </div> </div> <div class="camp-reward-block" v-if="startSelect == true"> <div class="camp-reward-1" @click="selectReward(1)"><div class="camp-reward-lock" :class="{'animate_hinge': userSelectedReward === '1'}"></div></div> <div class="camp-reward-2" @click="selectReward(2)"><div class="camp-reward-lock" :class="{'animate_hinge': userSelectedReward === '2'}"></div></div> <div class="camp-reward-3" @click="selectReward(3)"><div class="camp-reward-lock" :class="{'animate_hinge': userSelectedReward === '3'}"></div></div> </div> <div class="camp-reward-block" v-if="rewardSelected == true"> <div class="camp-reward-open" :class="{'camp-reward-selected': userSelectedReward == 1} "> <div class="camp-reward-card"> <div class="camp-reward-prize"> <div class="camp-reward-prize-amt">{{formatCurrency(rewardList[0].Amount)}}</div> <div class="camp-reward-prize-crc">{{getRewardCurrency}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-churn"> <div class="camp-reward-churn-amt">{{rewardList[0].Churn}}x</div> <div class="camp-reward-churn-req">{{text.RolloverRequired}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-open" :class="{'camp-reward-selected': userSelectedReward == 2}"> <div class="camp-reward-card"> <div class="camp-reward-prize"> <div class="camp-reward-prize-amt">{{formatCurrency(rewardList[1].Amount)}}</div> <div class="camp-reward-prize-crc">{{getRewardCurrency}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-churn"> <div class="camp-reward-churn-amt">{{rewardList[1].Churn}}x</div> <div class="camp-reward-churn-req">{{text.RolloverRequired}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-open" :class="{'camp-reward-selected': userSelectedReward == 3}"> <div class="camp-reward-card"> <div class="camp-reward-prize"> <div class="camp-reward-prize-amt">{{formatCurrency(rewardList[2].Amount)}}</div> <div class="camp-reward-prize-crc">{{getRewardCurrency}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-churn"> <div class="camp-reward-churn-amt">{{rewardList[2].Churn}}x</div> <div class="camp-reward-churn-req">{{text.RolloverRequired}}</div> </div> </div> </div> <div class="camp-reward-action" v-if="rewardSelected == true"> <button class="btn-camp-reward-reject" @click="rewardReject()">{{text.Reject}}</button> <button class="btn-camp-reward-accept" @click="rewardAccept()">{{text.Accept}}</button> </div> <div class="camp-reward-message-block" v-if="messageType == '1'"> <div class="camp-reward-message">{{messageInfo}}<br />{{messageInfo2}}</div> <div class="camp-reward-schedule"> <div class="camp-reward-schedule-text-1">{{text.NextSchedule}}</div> <div class="camp-reward-schedule-text-2">{{nextDate}}</div> <div class="camp-reward-schedule-text-3">{{nextTime}}</div> <div class="camp-reward-schedule-text-4">({{timeZone}})</div> </div> <div class="camp-reward-tnc"><button class="btn-camp-reward-tnc" @click="goToTnC()">{{text.ViewTnC}}</button></div> </div> <div class="camp-reward-message-block" v-if="messageType == '2'"> <div class="camp-reward-message">{{messageInfo}}<br />{{messageInfo2}}</div> <div class="camp-reward-schedule"> <div class="camp-reward-schedule-text-1">{{text.NextSchedule}}</div> <div class="camp-reward-schedule-text-2">{{text.ScheduleEnd}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-message-block" v-if="messageType == '3'"> <div class="camp-reward-message">{{text.YouWon}}</div> <div class="camp-reward-total-won">{{formatCurrency(acceptRewardAmt)}}<span class="camp-reward-total-won-crc">{{acceptRewardCurrency}}</span></div> <div class="camp-reward-total-churn">{{text.Churn.replace("XXX", acceptRewardChurn)}}</div> <div class="camp-reward-won-pic"></div> <div class="camp-reward-inbox">{{text.SendInbox}}</div> </div> </div> <div class="camp-reward-reject-confirm" v-if="rejectConfirmation == true"> <div class="camp-reward-reject-confirm-card"> <div class="camp-reward-reject-confirm-text">{{text.AreYouSureToForgo}}</div> <div class="camp-reward-reject-confirm-action"> <button class="btn-camp-reward-reject-confirm-y" @click="confirmReject()">{{text.Yes}}</button> <button class="btn-camp-reward-reject-confirm-n" @click="cancelReject()">{{text.No}}</button> </div> </div> </div> <div class="camp-btn-close"><button style="background-color: #656565; border-radius: 50%;" @click="closeCampaign()"></button></div> </div> </div> </div> </div> <div class="camp-float" v-if="floatSize == 'float-large'"> <div class="camp-float-block"> <div class="camp-btn-float"> <div class="camp-float-tnc" v-if="eventSession === '1'" @click="eventSession === '1' ? openPromotionUrl() : {}"> </div> <div class="camp-float-session" v-if="eventSession === '1'"> <div class="camp-float-object-1">{{text.NextSchedule}}</div> <div class="camp-float-object-2">{{showNext ? nextDate:currentDate}}</div> <div class="camp-float-object-3">{{showNext ? nextTime:currentTime}}</div> <div class="camp-float-object-4">({{timeZone}})</div> </div> <div class="camp-float-session" v-if="eventSession === '2'"> <div class="camp-float-object-1">{{text.LuckyPick}}</div> <div class="camp-float-object-5"> <div class="camp-float-timeFrame"> <span class="camp-float-timeText">{{minDisplay}}</span> <span class="camp-float-timeUnit-1">{{text.TimeMin}}</span> <div class="camp-float-timeText">:</div> <span class="camp-float-timeText">{{secDisplay}}</span> <span class="camp-float-timeUnit-2">{{text.TimeSec}}</span> </div> </div> </div> <div class="camp-float-session" v-if="eventSession == '3'"> <div class="camp-float-object-1">{{text.OnGoing}}</div> <div class="camp-float-object-6">{{text.GrabYourNow}}</div> <div class="camp-float-object-7"> <div class="camp-float-timeFrame"> <span>{{totalLeft[0]}}</span> </div> <div class="camp-float-timeFrame"> <span>{{totalLeft[1]}}</span> </div> <div class="camp-float-timeFrame"> <span>{{totalLeft[2]}}</span> <span class="camp-float-timeUnit">{{text.Remaining}}</span> </div> </div> </div> <div class="camp-float-session mt-no-draw" v-if="eventSession === '4' && nextDrawDetail == null"> <div class="camp-float-object-2">{{text.ScheduleEnd}}</div> </div> <div class="camp-float-remaining-pack" v-if="eventSession == '1' || eventSession == '2'">{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}</div> <div class="camp-float-btn-go" v-if="isClaimed == false && eventSession == '3'" @click="openCampaign()"></div> <div class="camp-float-claim-icon" v-if="isClaimed == true && eventSession == '3'" @click="openCampaign()"></div> </div> <div class="camp-btn-switch-mini"><button style="background-color: #656565; border-radius: 50%;" @click="miniFloat()"> </button></div> </div> </div> <div class="camp-float-sm" v-if="floatSize == 'float-small'"> <div class="camp-float-block-sm"> <div class="camp-btn-float-sm" @click="largeFloat()"> <div class="camp-float-remaining-pack">{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}</div> </div> </div> </div> </div> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/campaign/mystery_packet/js/vue-2.6.12.js?v=2023100201"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/campaign/mystery_packet/js/axios.min.js?v=2023100201"></script> <script> var txt_dateFormat = { "en-gb": { ShortMonthList: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"] }, "vi-vn": { ShortMonthList: ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"] }, "th-th": { ShortMonthList: ["ม.ค.", "ก.พ.", "มี.ค.", "เม.ย.", "พ.ค.", "มิ.ย.", "ก.ค.", "ส.ค.", "ก.ย.", "ต.ค.", "พ.ย.", "ธ.ค."] } } var txt_lang = { "en-gb": { HowToPlay: "How To Play", HowToPlayRules: "Pick 1 of the 3 lucky mystery packets to reveal the prize", MaxBonus: 'VND' == "THB" ? '(Max Bonus 1788 THB)' : 'VND' == "VND" ? '(Max Bonus 1,208,000 VND)' : '(Max Bonus 1,208,000 VND)', GoodLuck: "Good Luck!", StartNow: "START NOW", RolloverRequired: "Rollover Required", Reject: "Reject", Accept: "Accept", YouHave: "You have", SecsToConfirm: "secs to confirm your acceptance...", AreYouSureToForgo: "Are you sure you want to reject and forgo your mystery packet reward?", YouRejected: "You have rejected this round of mystery pick.", NextSchedule: "Next Schedule", TimesUp: "Time's up, better luck next session!", YouMissed: "Uh Oh, you missed this round of mystery pick. All red packets had been snatched, better luck next session!", NotEligible: "You do not meet the eligibility criteria for this round of mystery pick.", YouWon: "Congrats, You've Won", Churn: "(with XXXx rollover requirement before withdrawal)", SendInbox: "Info will be sent via V9 inbox message", PackForGrab: "XXX packs up for grab", LuckyPick: "Starting In", TimeMin: "Min", TimeSec: "Sec", OnGoing: "Ongoing", GrabYourNow: "Grab Now!", Remaining: "Remaining", SomethingWrong: "We are having overwhelming response at the moment. Please try again in a short while.", Login: "Please login before you click this button", ViewTnC: "View T&Cs", YouClaimed: "You've Already Won Lucky Mystery Packet", CheckInbox: "Info was already sent via V9 inbox message", ScheduleEnd: "End", Yes: "Yes", No: "No", }, "vi-vn": { HowToPlay: "Cách Chơi", HowToPlayRules: "Chọn 1 trong 3 Bao May Mắn để xem phần thưởng", MaxBonus: 'VND' == "THB" ? '(tiền thưởng tối đa 1788 THB) ' : 'VND' == "VND" ? '(tiền thưởng tối đa 1,208,000 VND)' : '(tiền thưởng tối đa 1,208,000 VND)', GoodLuck: "Chúc May Mắn", StartNow: "Bắt Đầu Ngay", RolloverRequired: "Doanh Thu Vòng Cược Yêu Cầu", Reject: "Từ Chối", Accept: "Chấp Nhận", YouHave: "Bạn có", SecsToConfirm: "giây để xác nhận", AreYouSureToForgo: "Bạn chắc chắn muốn hủy nhận thưởng may mắn?", YouRejected: "Bạn đã từ chối lượt nhận Bao May Mắn", NextSchedule: "Lần Tiếp Theo", TimesUp: "Hết thời gian! Chúc bạn may mắn trong lượt chơi sau!", YouMissed: "Tiếc thật, Bạn đã lỡ lượt tranh Bao May Mắn. Số bao đã được giành hết. Chúc bạn may mắn trong lượt chơi sau!", NotEligible: "Bạn chưa đạt yêu cầu để nhận Bao May Mắn trong vòng này", YouWon: "Chúc mừng, bạn đã nhận được", Churn: "(yêu cầu doanh thu cược XXXx trước khi rút)", SendInbox: "Thông tin sẽ được gửi qua hộp tin nhắn riêng của V9", PackForGrab: "XXX Bao May Mắn", LuckyPick: "Bắt Đầu Trong", TimeMin: "Phút", TimeSec: "Giây", OnGoing: "Đang Diễn Ra", GrabYourNow: "Nhận Ngay", Remaining: "Còn lại", SomethingWrong: "Hệ thống đang xử lý rất nhiều yêu cầu. Vui lòng thử lại sau ít phút.", Login: "Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản để cược", ViewTnC: "Xem Thể Lệ", YouClaimed: "Chúc mừng! Bạn Đã Giành Được Bao May Mắn", CheckInbox: "Thông tin đã được gửi qua hộp tin nhắn riêng của V9", ScheduleEnd: "Kết Thúc", Yes: "Có", No: "Không", }, "th-th": { HowToPlay: "วิธีการเล่น", HowToPlayRules: "เลือก 1 ใน 3 ซองนำโชคเพื่อรับรางวัล", MaxBonus: 'VND' == "THB" ? 'รางวัลสูงสุด 1788 บาท ' : 'VND' == "VND" ? 'รางวัลสูงสุด 1,208,000 VND' : 'รางวัลสูงสุด 1,208,000 VND', GoodLuck: "ขอให้โชคดี", StartNow: "เริ่มเลย", RolloverRequired: "ยอดเทิร์นที่ต้องทำ", Reject: "ปฏิเสธ", Accept: "ยอมรับ", YouHave: "คุณมีเวลา", SecsToConfirm: "วินาทีในการยืนยันการรับของรางวัล", AreYouSureToForgo: "คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะปฏิเสธการรับโบนัส", YouRejected: "คุณได้ปฏิเสธการรับซองแดงนำโชคในรอบนี้", NextSchedule: "รอบต่อไป", TimesUp: "หมดเวลา, ครั้งต่อไปยังมีอะไรดี ๆ รออยู่นะ", YouMissed: "โอ้ คุณพลาดการรับรางวัลในรอบนี้ ซองนำโชคของเราได้ถูกคว้าไปหมดแล้ว ขอให้โชคดีในรอบต่อไป!", NotEligible: "คุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการรับซองนำโชคในรอบนี้", YouWon: "ขอแสดงความยินดี คุณได้รับรางวัล", Churn: "(ยอดเทิร์น XXX เท่าก่อนการถอน)", SendInbox: "รายละเอียดจะส่งทางกล่องข้อความของ V9", PackForGrab: "มีโอกาสมากกว่า XXX ซอง ", LuckyPick: "เริ่มเลย", TimeMin: "นาที", TimeSec: "วินาที", OnGoing: "ดำเนินการต่อ", GrabYourNow: "รับตอนนี้", Remaining: "คงเหลือ", SomethingWrong: "ขณะนี้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โปรดลองอีกครั้งภายหลัง", Login: "กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนที่คุณจะคลิกปุ่มนี้", ViewTnC: "ดูเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ", YouClaimed: "คุณได้รับซองนำโชคเรียบร้อยแล้ว", CheckInbox: "ทางเราได้ส่งรายละเอียดไปยังกล่องจดหมายของ V9", ScheduleEnd: "สิ้นสุด", Yes: "ใช่", No: "ไม่", }, }; var piperVue = null; var vueCampaignApp = null; window.onload = function () { vueCampaignApp = new Vue({ el: '#campaignVue', beforeMount() { this.loading = true; if (document.querySelector('body').classList.contains('home')) { this.floatSize = 'float-large'; } //if (window.location.pathname.split('/').length <= 3) { // if (window.location.pathname.split('/')[2] == 'undefined' || window.location.pathname.split('/')[2] == null || window.location.pathname.split('/')[2] == '') { // this.floatSize = 'float-large'; // } //} utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/CurrentDraw", "", function (response) { /*console.log(response);*/ var result = response.result; if (result.HaveCampaign == true) { vueCampaignApp.haveCampaign = true; if (result.IsClaimed == false) { vueCampaignApp.isClaimed = false; } else { vueCampaignApp.isClaimed = true; } vueCampaignApp.updateData(result); vueCampaignApp.loading = false; updatePiper(); vueCampaignApp.phaseDefine(); vueCampaignApp.updatepiperValue(); vueCampaignApp.setIntervalTimeRemaining(); } else { vueCampaignApp.haveCampaign = false; } }); }, data() { return { hasLogin: 'False' == "True" ? true : false, haveCampaign: false, overlay: false, howToPlay: false, startSelect: false, rewardSelected: false, userSelectedReward: '0', startCountdown: false, rejectConfirmation: false, messageType: '0', messageInfo: '', messageInfo2: '', countdownTimeLeft: '15', countdownControl: null, langType: 'vi-vn', floatSize: 'float-small', totalLeft: '0', renewResult: null, intervalRenewTime: 15000, summaryInterval: null, intervalSummaryTime: 5000, eventSession: '1', loading: false, drawDetail: null, nextDrawDetail: null, timeZone: null, preTimeRemain: 0, startTimeRemain: 0, endTimeRemain: 0, countTimeRemain: null, isClaimed: false, isEligible: false, memberFinishDraw: false, drawFinish: false, showNext: false, minDisplay: "", secDisplay: "", EndminDisplay: "", EndsecDisplay: "", currentDate: "", nextDate: "", currentTime: "", nextTime: "", getRewardCurrency: "", rewardList: [{}, {}, {}], getRewardEventId: "", acceptRewardAmt: 0, acceptRewardCurrency: "", acceptRewardChurn: 0, promotionUrl: '', servicelock: false, text: txt_lang['vi-vn'] ? txt_lang['vi-vn'] : txt_lang['en-gb'], } }, methods: { getCurrentDrawDetail() { utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/CurrentDraw", "", function (response) { var result = response.result; if (result.IsClaimed == false) { vueCampaignApp.isClaimed = false; } else { vueCampaignApp.isClaimed = true; } vueCampaignApp.updateData(result); }); }, openCampaign() { if (this.hasLogin) { this.getCurrentDrawDetail(); this.overlay = true; if (this.nextDrawDetail == null) { this.messageType = '2'; } else { this.messageType = '1'; } this.howToPlay == false; if (this.isEligible == false) { this.messageInfo = this.text.NotEligible; } else if (this.memberFinishDraw == true && this.isClaimed == false) { this.messageInfo = this.text.YouRejected; } else if (this.memberFinishDraw == true && this.isClaimed == true) { this.messageInfo = this.text.YouClaimed; this.messageInfo2 = this.text.CheckInbox; } else { this.messageType = '0'; this.howToPlay = true; this.startSelect = true; } } else { dialog.error(l.Message, this.text.Login); } }, startPlay() { this.howToPlay = false; }, closeCampaign() { this.overlay = false; this.howToPlay = false; this.startSelect = false; this.rewardSelected = false; this.messageType = '0'; this.messageInfo = ''; this.messageInfo2 = ''; this.startCountdown = false; clearInterval(this.countdownControl); this.countdownTimeLeft = '15'; this.updatepiperValue(); }, //Countdown 15 sec to decide accept reward countDownTimer() { if (this.endTimeRemain <= 15) { this.countdownTimeLeft = this.endTimeRemain; } this.countdownControl = setInterval(() => { if (this.countdownTimeLeft > 0) { this.countdownTimeLeft -= 1; } else { this.startCountdown = false; this.rejectConfirmation = false; this.rewardSelected = false; if (this.nextDrawDetail == null) { this.messageType = '2'; this.messageInfo = this.text.TimesUp; } else { this.messageType = '1'; this.messageInfo = this.text.TimesUp; } clearInterval(this.countdownControl); } }, 1000) }, selectReward(reward) { this.userSelectedReward = reward; this.startSelect = false; this.loading = true; this.rewardSelected = true; if (this.servicelock == false) { this.servicelock = true; utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/GetReward", { selected: reward }, function (response) { vueCampaignApp.servicelock = false; if (response && response.result && response.result.IsSuccess) { vueCampaignApp.startCountdown = true; vueCampaignApp.countDownTimer(); vueCampaignApp.getRewardCurrency = response.result.Currency; vueCampaignApp.getRewardEventId = response.result.RewardEventId; vueCampaignApp.rewardList = response.result.RewardList; } else { if (vueCampaignApp.nextDrawDetail == null) { vueCampaignApp.messageType = '2'; } else { vueCampaignApp.messageType = '1'; } vueCampaignApp.rewardSelected = false; vueCampaignApp.messageInfo = vueCampaignApp.text.YouMissed; } vueCampaignApp.loading = false; vueCampaignApp.memberFinishDraw = true; }); } }, rewardReject() { this.rejectConfirmation = true; }, rewardAccept() { vueCampaignApp.loading = true; this.startCountdown = false; this.rejectConfirmation = false; this.rewardSelected = false; utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/AcceptReward", { rewardEventId: this.getRewardEventId }, function (response) { /*console.log(response.result);*/ vueCampaignApp.loading = false; if (response && response.result.IsSuccess == true) { vueCampaignApp.acceptRewardAmt = response.result.Amount; vueCampaignApp.acceptRewardCurrency = response.result.Currency; vueCampaignApp.acceptRewardChurn = response.result.Churn; vueCampaignApp.messageType = '3'; vueCampaignApp.isClaimed = true; } else{ if (vueCampaignApp.nextDrawDetail == null) { vueCampaignApp.messageType = '2'; } else { vueCampaignApp.messageType = '1'; } vueCampaignApp.messageInfo = vueCampaignApp.text.SomethingWrong; } }); this.eventSession = '4' this.updatepiperValue(); clearInterval(this.countdownControl); }, confirmReject() { vueCampaignApp.loading = true; utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/RejectReward", { rewardEventId: this.getRewardEventId }, function (response) { /*console.log(response.result);*/ vueCampaignApp.loading = false; }); if (vueCampaignApp.nextDrawDetail == null) { vueCampaignApp.messageType = '2'; } else { vueCampaignApp.messageType = '1'; } this.startCountdown = false; this.rejectConfirmation = false; this.rewardSelected = false; this.messageInfo = this.text.YouRejected; clearInterval(this.countdownControl); }, cancelReject() { this.rejectConfirmation = false; }, miniFloat() { this.floatSize = 'float-small'; }, largeFloat() { this.floatSize = 'float-large'; }, updatepiperValue() { if (piperVue) { piperVue.assignPiper(); } }, timeConvert() { var a = Math.trunc(this.startTimeRemain / 60); var b = this.startTimeRemain % 60; var c = Math.trunc(this.endTimeRemain / 60); var d = this.endTimeRemain % 60; this.minDisplay = a < 10 ? "0" + a : a; this.secDisplay = b < 10 ? "0" + b : b; this.EndminDisplay = c < 10 ? "0" + c : c; this.EndsecDisplay = d < 10 ? "0" + d : d; }, updateData(result) { this.haveCampaign = result.HaveCampaign; this.drawDetail = result.DrawDetail; this.nextDrawDetail = result.NextDrawDetail; this.timeZone = result.TimeZone; this.preTimeRemain = result.PrestartTimeRemaining; this.startTimeRemain = result.StartTimeRemaining; this.endTimeRemain = result.EndTimeRemaining; this.isClaimed = result.IsClaimed; this.isEligible = result.IsEligible; this.memberFinishDraw = result.MemberFinishDraw; var count = this.drawDetail ? this.drawDetail.TotalReward:0; if (this.eventSession != '3') { this.totalLeft = count < 10 ? "00" + count : (count >= 100 ? count + "" : "0" + count); } this.timeConvert(); this.dateDisplayFormat(); this.promotionUrl = "/" + gv.lang + result.PromotionUrl; }, setIntervalRenewResult() { this.renewResult = setInterval(() => { utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/CurrentDraw", "", function (response) { /*console.log(response);*/ var result = response.result; if (result.IsClaimed == false) { vueCampaignApp.isClaimed = false; } else { vueCampaignApp.isClaimed = true; } vueCampaignApp.updateData(result); vueCampaignApp.loading = false; }); }, this.intervalRenewTime) }, setIntervalTimeRemaining() { vueCampaignApp.phaseDefine(); this.countTimeRemain = setInterval(() => { if (vueCampaignApp.preTimeRemain > 0) { vueCampaignApp.preTimeRemain -= 1; } if (vueCampaignApp.startTimeRemain > 0) { vueCampaignApp.startTimeRemain -= 1; } if (vueCampaignApp.endTimeRemain > 0) { vueCampaignApp.endTimeRemain -= 1; } vueCampaignApp.phaseDefine(); vueCampaignApp.timeConvert(); vueCampaignApp.updatepiperValue(); }, 1000) }, phaseDefine() { if (this.preTimeRemain > 0) { if (this.summaryInterval != null) { this.destroySummaryInterval(); } this.eventSession = '1'; this.showNext = false; } else if (this.startTimeRemain > 0) { if (this.summaryInterval != null) { this.destroySummaryInterval(); } this.eventSession = '2'; this.showNext = false; } else if (this.endTimeRemain > 0) { this.eventSession = '3'; if (this.summaryInterval == null) { this.initialGetCountLeft(); } this.showNext = false; } else { //display next draw if (this.summaryInterval != null) { this.destroySummaryInterval(); } this.howToPlay = false; this.startSelect = false; this.rewardSelected = false; this.messageInfo = this.text.TimesUp; if (this.nextDrawDetail == null) { this.messageType = '2'; this.eventSession = '4'; } else { this.messageType = '1'; this.eventSession = '1'; } this.startCountdown = false; clearInterval(this.countdownControl); this.showNext = true; } }, dateDisplayFormat() { var dic = txt_dateFormat[this.langType]; if (this.drawDetail) { var current_date = new Date(this.drawDetail.StartDateTime); var c_date = current_date.getDate(); var c_month = current_date.getMonth(); switch (this.langType) { case "en-gb": this.currentDate = (c_date >= 10 ? c_date : "0" + c_date) + " " + dic.ShortMonthList[c_month]; break; case "vi-vn": this.currentDate = (c_date >= 10 ? c_date : "0" + c_date) + "/" + dic.ShortMonthList[c_month]; break; case "th-th": this.currentDate = c_date + " " + dic.ShortMonthList[c_month]; break; } this.currentTime = (current_date.getHours() >= 10 ? current_date.getHours() : "0" + current_date.getHours()) + ":" + (current_date.getMinutes() >= 10 ? current_date.getMinutes() : "0" + current_date.getMinutes()); } if (this.nextDrawDetail) { var next_date = new Date(this.nextDrawDetail.StartDateTime); var n_date = next_date.getDate(); var n_month = next_date.getMonth(); switch (this.langType) { case "en-gb": this.nextDate = (n_date >= 10 ? n_date : "0" + n_date) + " " + dic.ShortMonthList[n_month]; break; case "vi-vn": this.nextDate = (n_date >= 10 ? n_date : "0" + n_date) + "/" + dic.ShortMonthList[n_month]; break; case "th-th": this.nextDate = n_date + " " + dic.ShortMonthList[n_month]; break; } this.nextTime = (next_date.getHours() >= 10 ? next_date.getHours() : "0" + next_date.getHours()) + ":" + (next_date.getMinutes() >= 10 ? next_date.getMinutes() : "0" + next_date.getMinutes()); } }, initialGetCountLeft() { var intervalFunction = function () { utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/Summary", "", function (response) { var a = 0; a = response.result.CountRemaining + ""; vueCampaignApp.totalLeft = ('00' + a).slice(-3); if (piperVue) { piperVue.totalLeft = vueCampaignApp.totalLeft; } }); }; intervalFunction(); this.summaryInterval = setInterval(() => { intervalFunction(); }, this.intervalSummaryTime); }, destroySummaryInterval() { clearInterval(this.summaryInterval); this.summaryInterval = null; }, formatCurrency(value) { if (value) { var parts = value.toString().split("."); parts[0] = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ","); return parts.join("."); } }, goToTnC() { window.location = this.promotionUrl; }, openPromotionUrl() { utility.service("/" + gv.lang + "/PromotionRewardService/CurrentDraw", "", function (response) { var result = response.result; var promotionUrl = result.PromotionUrl; if (promotionUrl == null) { window.location.href = "/" + gv.lang + "/Promotion"; } else { window.location.href = "/" + gv.lang + "/" + promotionUrl; } }) } }, beforeDestroy() { clearInterval(this.renewResult); clearInterval(this.countTimeRemain); clearInterval(this.summaryInterval); }, created() { this.setIntervalRenewResult() }, }); }; function updatePiper() { //append temp vue to piper if (vueCampaignApp && vueCampaignApp.haveCampaign) { var selectPiperVue = document.getElementById('campaignVuePiper_temp'); var piperDiv = document.getElementById('campaignVuePiper'); if (selectPiperVue && piperDiv) { piperDiv.innerHTML = selectPiperVue.innerHTML; piperVue = new Vue({ el: '#campaignVuePiper', data: { langType: ['vi-vn'], eventSession: '1', haveCampaign: false, loading: false, isClaimed: false, isEligible:false, secDisplay: '', minDisplay: '', EndminDisplay: '', EndsecDisplay: '', dayDisplay: '', monthDisplay: '', timeZone: '', totalLeft: '0', currentDate: "", nextDate: "", currentTime: "", nextTime: "", showNext: false, acceptRewardAmt: 0, acceptRewardCurrency: "", acceptRewardChurn: 0, promotionUrl: "", nextDrawDetail: null, drawDetail: null, text: txt_lang['vi-vn'] ? txt_lang['vi-vn'] : txt_lang['en-gb'], }, methods: { assignPiper() { this.eventSession = vueCampaignApp.eventSession; this.haveCampaign = vueCampaignApp.haveCampaign; this.loading = vueCampaignApp.loading; this.drawDetail = vueCampaignApp.drawDetail; this.nextDrawDetail = vueCampaignApp.nextDrawDetail; this.timeZone = vueCampaignApp.timeZone; this.isClaimed = vueCampaignApp.isClaimed; this.isEligible = vueCampaignApp.isEligible; this.memberFinishDraw = vueCampaignApp.memberFinishDraw; this.promotionUrl = vueCampaignApp.promotionUrl; this.minDisplay = vueCampaignApp.minDisplay; this.secDisplay = vueCampaignApp.secDisplay; this.EndminDisplay = vueCampaignApp.EndminDisplay; this.EndsecDisplay = vueCampaignApp.EndsecDisplay; this.totalLeft = vueCampaignApp.totalLeft; this.currentDate = vueCampaignApp.currentDate; this.nextDate = vueCampaignApp.nextDate; this.currentTime = vueCampaignApp.currentTime; this.nextTime = vueCampaignApp.nextTime; this.showNext = vueCampaignApp.showNext; this.acceptRewardAmt = vueCampaignApp.acceptRewardAmt; this.acceptRewardCurrency = vueCampaignApp.acceptRewardCurrency; this.acceptRewardChurn = vueCampaignApp.acceptRewardChurn; }, openCampaign() { vueCampaignApp.openCampaign(); }, goToTnC() { vueCampaignApp.goToTnC(); } }, }); } } } </script> </main> <footer> <div class=" "> <div class="full-screen"><link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2022/style.css?v=1" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet/CDN/v9bet/Design1/Themes/1/css/desktop-2022/desktop-footer.css?v=4" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div class="footer theme2" id="footer"> <div class="quicklinks"> <div class="container-fluid"> <nav> <ul> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/corporateaffairs/aboutus" title="Về chúng tôi">Về chúng tôi</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/corporateaffairs/termsandconditions" title="Điều khoản và điều kiện">Điều khoản và điều kiện</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/corporateaffairs/responsiblegaming" title="Chơi Có Trách Nhiệm">Chơi Có Trách Nhiệm</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/corporateaffairs/faqs" title="Giải Đáp">Giải Đáp</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/corporateaffairs/contactus" title="Liên lạc với chúng tôi">Liên Hệ</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/Sitemap" title="Sơ Đồ">Sơ Đồ</a></li> <li><a class="link-style1" href="/vi-vn/Affiliate" title="Đại Lý">Đại Lý</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <article> <div class="fineprint"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <p class="col-xs-12 col-xl-10 col-xl-offset-1" style="padding: 8px 24px;">V9BET nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại tỷ lệ cược Thể Thao, Casino Trực Tuyến, Slot Games, Xổ số…Đảm bảo mang đến những trải nghiệm giải trí trực tuyến tốt nhất đến người chơi.</p> <p class="col-xs-12 col-xl-10 col-xl-offset-1" style="padding: 8px 24px;">Với hơn 5000 trò chơi trực tuyến có sẵn, V9BET Thể Thao cung cấp tỷ lệ cược tốt nhất hiện nay, đảm bảo Quý Khách có những giây phút thăng hoa cùng thể thao trực tuyến đỉnh cao. V9BET cung cấp tất cả giải đấu thể thao lớn nhỏ trên thế giới từ giải đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh, UEFA Champions League cho đến giải đấu đua xe Formula 1, đua xe thể thao Moto GP, NBA hay PGA Tour. Quý Khách dễ dàng tìm thấy tất cả loại tỷ lệ kèo cược tiêu chuẩn như: Kèo Handicap (Châu Á), kèo Châu Âu (1x2), kèo Trên/Dưới, thậm chí là cược chung cuộc, cược tỷ số chính xác...Ngoài ra Quý Khách sẽ được tận hưởng những khuyến mãi ưu đãi với tiền thưởng vô cùng hấp dẫn. V9BET hoạt động chuyên nghiệp với đội ngũ Chăm Sóc Khách Hàng hoạt động 24/7 tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo hỗ trợ Quý khách nhanh chóng và hiệu quả nhất.</p> </div> </div> </div> </article> <p style="margin: 16px 0 0 0; padding-bottom: 24px; text-align:center;"><span class="sec-trust-wrapper" id="copyright">Bản Quyền © 2023 V9BET</span></p> <p class="server-code" id="server-code" style="color: transparent;"> </p> </div> <style type="text/css">.virtualsports .footer .fineprint p { margin-left: 8.33333333% !important; } .virtualsports .seo-section p { margin-bottom: 10px !important; } </style></div> </div> <!--col-lg---><div class="full-screen "> </div> <!--col-lg---> <script type="text/javascript"> var code = "ADDBGF "; var ip = "10.15.33.165"; ip = ip.split('.'); if (ip.length > 0) { document.getElementById("server-code").innerHTML = code + " " + ip[ip.length - 1]; } </script> </footer> <div id="scripts"> <div id="libScripts"> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/jquery/jquery-1.12.4.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/bootstrap/bootstrap.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/jquery/jquery-ui-1.12.1.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/jquery/jquery.validate.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/jquery/jquery.validate.unobtrusive.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/lib/vue/vue-2.5.13.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/common/outdatedbrowser.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/common/common.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> </div> <div id="pageScripts"> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/common/index.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/ibr/js/common/myvue.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <div id="fb-root"></div> <script type="text/javascript"> (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> </div> <div id="commonScripts"> <div class="tmp hidden"> <script src="https://ibr-doc-cdn.docbv9a1.com/csh/v9bet//cdn/v9bet/js/lib/js.cookie.min.js?v=2023100201" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> function cookify(d) { if (d && typeof d.v !== "undefined") { const queryString = window.location.search; const urlParams = new URLSearchParams(queryString); const affcode = urlParams.get('affcode'); var exp = parseInt("7"); Cookies.set(d.k, d.v, { expires: exp }); $("#AffiliateCode").val(d.v); if (typeof (window.resetAffCodeQuery) !== "undefined") { window.resetAffCodeQuery(d.v); } } }; </script> <script src="https://csn.v9vnb.org/spi/afc?key%3dAffiliateCode%26value%3d%26sid%3db54cc9f53899f37b9210bc23bc9fd92dad1680829422286cbd0082eae547a5a0%26callback%3dcookify%26isOverwrite%3dTrue" type="text/javascript"></script> </div> <script type="text/javascript"> var dL = ""; </script> </div> </div> </body> </html>